Ngaahi Vahenga Fili 2017

Ko e ngaahi Vahenga Fili 'i he 'otu Tongani 'o fakatatau ki he fakangatangata kuo fakahoko 'e he Komisoni ki he Ngaahi Ngatangata'anga 'o e Vahenga Fili, 2017:

Ko fe'ia 'a hoku vahenga fili?

English Version

Kataki ‘o manatu’i kuo pau keke lesisita keke malava ‘o kau ki he Fili Fale Alea. Ke fakapapaui’i ‘oku kau ho hingoa ‘i he Tohi Faka-katoa kataki ‘o fetu’utaki ki he ‘Ofisi ‘oe Komisoni Fili.

1. Fili Fale Alea

Ko e fili Fale Alea, kuo pau ke fili pe ‘a e tokotaha lesisita ki he vahenga fili ‘i Tonga ni na’e lesisita ki ai.

2.  Fili Si’i

Ki he Fili Si’i ‘oku fiema’u keke fili pe ‘i he vahenga fili ko ia na’a ke lesisita ki ai. 

 

scroll back to top
You are here: Faka-Tonga Lesisita Fili Ko fe'ia 'a hoku vahenga fili?