Ngaahi Vahenga Fili 2017

Ko e ngaahi Vahenga Fili 'i he 'otu Tongani 'o fakatatau ki he fakangatangata kuo fakahoko 'e he Komisoni ki he Ngaahi Ngatangata'anga 'o e Vahenga Fili, 2017:

Timi na'a nau siofi mo vakai Fili Fale Alea 2010

English Version

 Na’e ‘omai ‘e he Pule’anga ‘Aositelelia mo e Pule’anga Nu’usila ha kakai taukei mo fe’unga kenau vakai’i mo siofi ‘a e founga fakahoko ‘o e fili ‘i ha fakaafe ‘a e Pule’anga Tonga. Na’e tu’uta mai ai ‘a e timi mei Nu’usila ‘a ia ko e toko 5 ‘i he ‘aho Tokonaki ko hono 20 ‘o Novema pea mo e timi mei ‘Aositelelia ko ha toko 9 ‘i he ‘aho Monite ko hono 22 ‘o Novema 2010. Na’e fakataukei ‘o kinautolu ‘i he ngaahi kaveinga kehekehe fekau’aki mo e fili ‘i he ‘aho Monite ko hono 22 ‘o Novema 2010. Na’e lava kenau ‘a’ahi ki he konga lahi ‘o e ngaahi feitu’u fai’anga fili ‘i he ‘aho fili ‘i Tongatapu, Vava’u, Ha’apai mo ‘Eua ‘o mamata tonu ki hono fakahoko ‘o e fili pea pehe ki hono fakama’opo’opo mo hono lau ‘o e fili.

Ko ha toko 5 mei Nu'usila mo ha toko 9 mei 'Aositelelia.


scroll back to top
You are here: Fili Timi na'a nau siofi mo vakai Fili Fale Alea 2010